Sonkova cena

Organizátor sympozia Šonkův den vypisuje soutěž Šonkova cena, která je určena lékařům, postgraduálním studentům a vědeckým pracovníkům do 35 let. Cena bude udělena vítězi soutěže o nejlepší publikovanou práci v letech 2005 – 2006 na téma obezita a kardiovaskulární rizika.

Vítěz soutěže bude vybrán ze 3 prací, které postoupí do fi nálního kola, během sympozia Šonkův den 9. 1. 2007 v Betlémské kapli. Vítězové budou zveřejněni na webových stránkách sympozia www.SonkuvDen.cz.

Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit práci do soutěže v případě, že předložené přihlášky nebudou splňovat uvedená kritéria nebo nebudou mít dostatečnou odbornou úroveň.

Přihlášky musí obsahovat kompletní citaci publikované práce, jméno a adresu žadatele, abstrakt v rozsahu normostrany A4 (60 znaků na řádek, 30 řádků). Přihlášky zasílejte nejpozději do 31. 10. 2006 na adresu organizátora sympozia Šonkův den, JS Partner s.r.o., Upolínová 280/7, Praha 5, 150 00 nebo na info@js-partner.cz.

Zaslané přihlášky budou vyhodnoceny nezávislou komisí odborníků určenou výborem sympozia Šonkův den. Tři finalisté budou vybráni do 30. 11. 2006.