Zápis z jednání výboru ČES (září 09)

Zápis z jednání výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP

na XXXII.endokrinol. dnech v Českém Krumlově dne 24.9.2009

 

Přítomni (bez titulů) : Broulík, Cvejn, Čáp,Dvořáková, Hampl, Hána , Jenšovský, Kodedová, Lebl, Kalvachová, Kršek, Límanová, Marek, Stejskal, Šnajderová, Vlček, Vrbíková, Weiss, Zamrazil

Omluveni (bez titulů): všichni přítomni

Schůzi vedl prof. Marek.

 1. Schválen program schůze výboru.
 2. Schválen zápis z minulé schůze výboru ČES- všichni pro.
 3. Prof. Marek informoval o rekordní účasti na XXXII. endokrinol. dnech v Českém Krumlově. Registrovalo se 524 lékařů, 74 sester, 97 pracovníků vystavujících firem a 13 členů doprovodu – celkem 708 účastníků.
 4. Prof. Marek informoval o blížícím se kongresu ECE v Praze, který se bude konat 24. – 28.4.2010. Bližší informace jsou uveřejněny na webových stránkách ČES www.endokrinologie.cz. Deadline pro abstrakty je 8.1.2010.
 5. Prof. Marek a prof. Hána informovali o přípravě voleb do výboru ČES, které proběhnou nyní na podzim 2009. V plánu je v prvním kole vytvořit z návrhů kandidátku a ve druhém kole zvolit výbor. Dle návrhů členů ČES bude v prvním kole navrhovat každý člen ČES jen 18 jmen na kandidátku a bude vytvořena kandidátka o počtu 36 jmen. První kolo by proběhlo v říjnu a druhé v listopadu tak, aby v prosinci vzniknul nový výbor ČES, který se ujme funkce od ledna 2010.Volební komisi navrhnul výbor vytvořit ve složení Dr. Kancheva, Dr. Bičíková, Dr. Jiskra.
 6. Prof. Čáp a prof. Marek informovali o přípravě plánu postgrad. vzdělávání v endokrinologii a diabetologii. Spolu s diabetologickou společností byl připraven návrh vzdělávacího programu a předložen MZd.
 7. Prof. Marek a prof. Hána informovali o aktuálním jednání s VZP o plánu počtu léčených pacientů s akromegalií Somavertem v r. 2010, kdy odhadují léčbu cca 22 pacientů.
 8. Prof. Hána informoval o odpovědi na MZ týkající se ochrany štítné žlázy při rtg hrudníku u dětí. Dopis v příloze.
 9. Prof. Kršek informoval o zaslaném návrhu na změnu úhrady sexagenů na SUKL. Návrh výboru ČES byl, aby byl plně hrazen Sustanon a Estrofem a Utrogestan. V dalším dopise žádá výbor ČES o zjednodušení a upřesnění administrativy při zajišťování přípravků z individuálního dovozu pro dynamické testy, používané v endokrinologii.
 10. Prof. Marek informoval o udělování odměn ve výši 5000 Kč z grantu firmy Novartis za recenzované publikace mladých autorů v DMEV. Vyzval členy výboru, aby upozornili na tuto možnost mladé výzkumníky na svých pracovištích. Bližší informace u předsedy ČES.
 11. Doc. Vlček předložil návrh rozpočtu na rok 2010. Bylo doporučeno zvýšit částky výdajů o plánované předplatné webových stránek ČES.
 12. Prof. Marek přečetl jména nově přijatých členů ČES.
 13. Dr. Stejskal referoval o jednání na VZP ohledně programu ACCORD, který by měl racionalizovat práci smluvních lékařů.
 14. Příští výbor ČES je v plánu 10.11. 2009 v 15 hodin.

  prof. Dr. V. Hána, CSc., věd. sekretář ČES