Zápis ze schůze Výboru ČES (listopad 2019)

Zápis ze schůze Výboru ČES (listopad 2019)