Paralelní symposium prof. Haluzíka při Evropském endokrinologickém kongresu v Praze

Satelitní symposium Evropského endokrinologického kongresu v Praze (ECE 2010)

“Nejnovější trendy v terapii DM 2. typu: léčba založená na ovlivnění tukové tkáně a inkretinů”

Kongresové centrum Praha

24.4.2010, 13:00 – 17:00

Program symposia

13:00 – 14:50

Léčba DM 2. typu založená na ovlivnění tukové tkáně

13:00 – 13:25 Oksana Gavrilova (USA):Můžeme vyléčit diabetes ovlivněním tukovétkáně: co nás naučily experimentální modely?

13:25 – 13:50 Martin Haluzík (Česká republika):Hormony tukové tkáně a léčbadiabetu: perspektivy klinického využití

13:50 – 14:20 John Betteridge (Velká Británie):Glitazony v léčbě DM 2. typu vroce2010: co je nového?

14:20 – 14:50 Philip Home(Velká Británie):Nežádoucí účinky léčby glitazonya jejichklinický výz­nam

14:50 – 15:20 Přestávka a občerstvení

15:20 – 17:00

Léčba DM 2. typu založená na inkretinovém principu

15:20 – 15:50 Michaela Diamant (Holandsko): Inkretinový systém a DM 2. typu:terape­utické využití GLP-1 agonistů

15:50 – 16:20 Hannele Yki-Jarvinen (Finsko): Agonisté DPP-4 (gliptiny) v léčbě DM 2.typu

16:20 – 16:50 Carolyn Deacon (Dánsko):Kardi­ovaskulární účinky inkretinové léčby:novinky a perspektivy

16:50 – 17:00 Diskuse, závěr

Organizátoři symposia

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.,III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha,Česká republika

Prof. Michaela Diamant, MD, PhD,VU University Medical Center (VUMC), Amsterdam,Holan­dsko

Informace o symposiu

Pozvání na sympozium přijala řada předních zahraničních odborníků.

Přednášky budou simultánně tlumočeny do češtiny.

Další informace o symposiu naleznete na webových stránkáchwww.in­t3.cz

Vstup na symposium je zdarma, je ale nutná registracepředem.

Pokud se chcete symposia zúčastnit,pro­sím,vyplňte formulář nawww.int3.czne­bonapište e-mail na adresuece2010@guarant.cz