Zápis z jednání o specializačním oboru diabetologie a endokrinologie

Zápis

ze společného jednání o společném postupu v nově ustanoveném specializačním oboru diabetologie a endokrinologie

Jednání se uskutečnilo dne 5. března 2010 za účasti prof. MUDr. Terezie Pelikánové, DrSc., vedoucí subkatedry diabetologie, prof. MUDr. Václava Zamrazila, DrSc., vedoucího subkatedry endokrinologie, prof. MUDr. Josefa Marka, DrSc., člena katedry endorinologie a zástupce odborné společnosti a PhDr. Jany Krejčíkové, Ph.D.

1. Dokončení specializačního vzdělávání

a) Lékaři zařazení do specializačního vzdělávání v oboru diabetologie nebo endokrinologie do 30.června 2009 (podle vyhlášky č. 233/2008 Sb.) – mohou dokončit specializační vzdělávání v diabetologii nebo endokrinologii podle vzdělávacího programu z roku 2005 nebo v novém oboru diabetologie a endokrinologie podle vzdělávacího programu z roku 2010, ale s podmínkou splnění veškerých požadavků daných příslušným vzdělávacím programem

b) Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru diabetologie nebo endokrinologie nebo vnitřní lékařství si mohou získat specializovanou způsobilost v oboru diabetologie a endokrinologie po doplnění praxe a kurzů podle příslušné části vzdělávacího programu z roku 2010)

c) Lékaři zařazení do specializačního vzdělávání po 1.7.2009 mohou absolvovat specializační vzdělávání jen podle vzdělávacího programu diabetologie a endokrinologie z roku 2010.

 

2. Organizace atestační zkoušky v novém oboru diabetologie a endokrinologie

a) atestace lékařů v novém oboru diabetologie a endokrinologie

               -  předložení kazuistik – mix dia + endo (komise vybere)

               -  povinné kurzy – a) Diabetologie a metabolismus, b) Endokrinologie,

               -  test – znalosti diabetologie a endokrinologie

               -  praktická zkouška – náhodný výběr pacienta s dia / endo. dg

   - teoretická část – 3 otázky, z toho 1 diabetologie a metabolismus, 1 endokrinologie, 1 diferenciálně diagnostická otázka zahrnující širší problematiku vnitřního lékařství nebo pediatrie

b) atestace lékařů se specializací v oboru diabetologie – doplní si část endokrinologickou podle VP (část 2.3)

               - předložení kazuistik – endokrinologie (komise vybere)

               - povinný kurz - Endokrinologie

               - test – znalosti endokrinologie

               - praktická zkouška – pacient s endokrinolog. dg

   - teoretická část – 3 otázky, z toho 2 endokrinologie, 1 metabolismus a širší problematika interního lékařství nebo pediatrie

c) atestace lékařů se specializací v oboru endokrinologie – doplní si část diabetologickou podle VP (část 2.4)

               - předložení kazuistik – diabetologie (komise vybere)

               - povinný kurz – Diabetologie a metabolismus

               - test – znalosti diabetologie a metabolismu

               - praktická zkouška – pacient s diabetolog. dg

               - teoretická část – 3 otázky, z toho 2 diabetologie a 1 metabolismus širší problematika interního lékařství nebo pediatrie

 

d) atestace lékařů se specializací vnitřní / interní lékařství nebo pediatrie/dětské           lékařství – doplní si část podle VP (část 2.5)

               struktura atestace podle odst. 2a).

 

3. Posuzování přihlášek, absolvované praxe

   - podleposuzování praxe v single oborech – vždy příslušná subkatedra

   - posuzování v novém oboru dia+endo – rovnoměrně rozděleno mezi obě subkatedry

   - lékaři s přihláškou k atestační zkoušce zašlou 3 kazuistiky, z nichž atestační komise vybere 1 kazuistiku a tu lékař při teoretické části atestační zkoušky před komisí obhájí.

 

4. Složení atestační komise

                           - složení komise se řídí vyhl. č. 188/2009 Sb.

                           - komise je minimálně 4 členná, se zastoupením obou odborností , v případě atestujícího lékaře s pediatrickým základem/kmenem bude přizván pediatr.

 

                           Zapsala: Jana Krejčíková

                           Potvrdili: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

                                           prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.

                                           prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.

 

 

Revize 25.11. 2011

Prof. MUDr. T. Pelikánová, DrSc

Předsedkyně AK oboru diabetologie a endokrinologie