Cestovní grant České endokrinologické společnosti ČLS JEP

Cestovní grant České endokrinologické společnosti ČLS JEP

  • Výbor endokrinologické společnosti se rozhodl udělit grant ve výši 300 Euro deseti členům společnosti, jako příspěvek na úhradu účasti na 13. Postgraduálním kurzu klinické endokrinologie, který bude pořádat Evropská endokrinologická společnost ve dnech 30.5. – 1.6. 2013 v Košicích. Jednacím jazykem bude angličtina. * Podmínka udělení: člen České endokrinologické společnosti ČLS JEP, věk do 35 let
  • Žádosti posílejte na adresu: prof. MUDr. Václav Hána, CSc., Vědecký sekretář ČES

    3. interní klinika VFN a 1. LFUK, U Nemocnice 1, Praha 2, 128 08