Odpovědi ZP na dopis ČES ohledně vývoje cen tyroxinu