Odpověď VZP na dopis ČES ohledně vývoje cen tyroxinu