European Endocrine Update - platforma e-learningu v endokrinologii

European Endocrine Update – platforma e-learningu v endokrinologii

Vážené kolegyně a vážení kolegové.

V rámci sekce endokrinologie a diabetu Evropské unie lékařských specialistů (UEMS) byla vytvořena platforma pro e-learning s názvem European Endocrine Update. Přístup k této formě vzdělávání budou mít členové evropských endokrinologických společností v rámci UEMS zdarma. Touto cestou bude možné získávat i kredity celoživotního vzdělávání (CME).

Pokud máte zájem o elektronický přístup k EEU, napište vaše jméno a emailovou adresu a zašlete Dr. M. Cvejnovi: cvejn@rychnov.cz . Hromadně tato data poskytneme EEU.

Pokud máte zájem podílet se na tvorbě vzdělávacích materiálů z uvedených oblastí, vyjádřete ve zprávě Dr. Cvejnovi svůj zájem spolu s uvedením příslušného okruhu :

  1. NET ,
  2. Neuroendocrinology ,
  3. Thyroid ,
  4. Diabetes and metabolism ,
  5. Parathyroid, bone and electrolytes ,
  6. Adrenal and hypertension ,
  7. Female reproductive endocrinology ,
  8. Male endocrinology