Vyhlášení soutěže o cenu České endokrinologické společnosti za publikace v roce 2013

Vyhlášení soutěže o cenu České endokrinologické společnosti za publikace v roce 2013

Výbor České endokrinologické společnosti ČLS JEP vyhlašuje soutěž o cenu za práce v oboru endokrinologie za rok 2012 v těchto kategoriích:

  1. Knižní publikace: spojená s cenou 10 000,– Kč
  2. Práce nebo soubor prací v časopisech: spojená s cenou 5 000,– Kč
  3. Práce nebo soubor prací v časopisech pro autory do 35 let: spojená s cenou 5 000,– Kč

Podmínky soutěže:

  1. Práce byla uveřejněna v roce 2013
  2. Práce vznikla na pracovišti v ČR

Návrhy do soutěže prosím zasílejte na adresu prof. MUDr. Jan Čáp, CSc., 2. interní klinika, Fakultní nemocnice, 500 05 Hradec Králové a to do 30. března 2014. Žádost musí obsahovat:

  • originál nebo separátní výtisk práce (případně alespoň kopii)
  • údaje o navrhovaném autorovi vyžadované ČLS: jméno, titul, rodné číslo, trvalé bydliště

O laureátech rozhodne výbor endokrinologické společnosti v dubnu 2014.