Fludrocortison - aktuální informace

Vážené kolegyně a vážení kolegové.

Dovoz Fludrocortisonu (z Austrálie) do ČR dosud zajišťovala firma Myers Squibb. Ta s dovozem nyní končí a vyzvala distributory, aby se Fludrocortisonem ještě předzásobili. Nyní bude probíhat schvalovací proces specifického léčebného programu SÚKLu a MZd pro možnost dovozu Fludrocortisonu od firmy Aspen, která jej bude vyrábět v Německu. Jednání s firmou Aspen a přípravu a vyhotovení příslušných podkladů již zahájil pan prof. MUDr. J. Marek, Dr.Sc. V současné době doporučujeme, abyste Fludrocortisonem Vaše pacienty dostatečně předzásobili.

Výbor ČES