Nový kód FNAB štítné žlázy

Vážení kolegové endokrinologové, od 1.1.2015 byl zařazen do Sazebníku zdravotnických výkonů náš nový výkon v odbornosti endokrinologie :

14220 – PERKUTÁNNÍ PUNKCE A TENKOJEHLOVÁ BIOPSIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY,
ÚTVARŮ V OBLASTI KRKU A HLAVY POD SONOGRAFICKOU KONTROLOU

Invazivní odběr tkáně tenkou jehlou z patologických útvarů
štítné žlázy, útvarů na krku a hlavě pod sonografickou
kontrolou k cytologickému vyšetření a stanovení dalšího
diagnosticko-terapeutického postupu.
±--------±-----±----+
Kategorie: P | Nositel | INDX | Čas |
OF: 1/1 den ±--------±-----±----+
OM: S – pouze na specializovaném | L3 | 3 | 30 |
pracovišti ±--------±-----±----+
Čas výkonu: 30 ZUM: ne
Body: 347 ZULP: ne

Skutečná bodová hodnota je 437 b. ( Po přičtení času a násobení koeficientem ).Ultrazvukové vyšetření není součástí tohoto výkonu. Kód 09137 se zadává k tomuto výkonu. Výkon 14220 zahrnuje maximálně 3 punkce vč. použitého materiálu ( sklíčka, stříkačky, jehly). Nový kód nejlépe odpovídá potřebám endokrinologů k včasné diagnostice cytologického vyšetření uzlů a ostatních útvarů na krku, zohledňuje aktuální potřeby co nejpřesněji diagnostikovat onemocnění z více patologických útvarů provedených v rámci tohoto výkonu. Odbornost endokrinologie je autorskou odborností. Lze si tento výkon nasmlouvat na Vašich pobočkách zdravotních pojišťoven (ZP). Podmínkou k nasmlouvání tohoto výkonu je dodání platného potvrzení o absolvování 2 týdenního kursu Ultrasonografie štítné žlázy, oblasti krku, hlavy a aspirační biopsie na akreditovaném pracovišti II. typu v odbornosti endokrinologie Ti, kteří absolvovali kurs u Dr.Nováka,CSc., potvrzení mají (dříve přes IPVZ, nyní od EÚ), pokud ne, požádají o dodatečné vystavení na mail : novak.sono@seznam.cz.

Upozornění : Pokud by ze strany zdravotních pojišťoven byl problém tento výkon nasmlouvat, napište a naskenujte důvod zamítnuté odpovědi na vaši žádost na mail vědeckého sekretáře ČES Doc.MUDr.Jana Jiskry,Ph.D.: jan.jiskra@lf1.cuni.cz

MUDr. Dvořáková Marcela, Ph.D. vedoucí odd. klinické endokrinologie Endokrinologický ústav Národní 8 116 94 Praha 1 tel. 224905111 fax­.224905325 e-mail : mdvorakova@endo.cz