Zápis ze schůze Výboru ČES (květen 2016)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v salonku SM 2 Univerzity v Hradci Králové dne 12. 5. 2016

Přítomní členové výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Cvejn, Čáp, Dvořáková, Jiskra, Hána, Kršek, Lebl, Marek, Vrbíková, Weiss, Šnajderová Omluvení (bez titulů dle abecedy): Novák, Vlček, Zamrazil Přítomní členové revizní komise ČES ČLS JEP (bez titulů podle abecedy): Kodedová, Límanová, Stejskal

Omluvení (bez titulů dle abecedy): Schůzi výboru vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Výbor schválil program schůze dne 12. 5. 2016.
 2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání Výboru konaného dne 8. 3. 2016.
 3. Výbor schválil následující přednášky pro blok ČES na XXIII. kongresu České internistické společnosti 21. – 24. 9. 2016 v Brně: „Endokrinní komplikace léčby onkologických onemocnění“ (prof. Čáp), „Incidentalomy nadledvin a subklinický hyperkortizolizmus“ (prof. Kršek) a „Syndrom polycystických ovarií“ (doc. Vrbíková).
 4. Výbor schválil podporu kandidatury ČR na pořádání kongresu ESPE v r. 2021.
 5. Prof. Hána upozornil na 3E program financovaný UEMS. Podobně, jako byl program na rok 2016 vypsaný v r. 2015 (detaily  viz: http://www.ptendo.org.pl/…l%202016.pdf), bude vypsaný i letos.
 6. Výbor schválil a podpořil, aby 2. interní klinika FNKV získala statut „Hypofyzárního centra.“
 7. Výbor jednal o výběru lokality pro pořádání Endokrinologických dnů v roce 2017. V užším výběru zůstala Praha a Ostrava-Vítkovice.
 8. Výbor vzal na vědomí zprávu, že VZP odmítla v jednom konkrétním případě proplatit při UZ štítné žlázy a krku kód 09137 (UZ dvou orgánů), když nebyla pořízena obrazová dokumentace nejméně dvou orgánů a považuje tento postup za neodůvodněný. Výbor prohlašuje, že nedílnou součástí každého UZ vyšetření štítné žlázy je i UZ okolních lymfatických uzlin. Samotný fakt, že lymfatické uzliny nejsou zvětšené a tudíž nemusí být v běžně archivovaných transverzálních a longitudinálních řezech viditelné, neznamená, že by nebyly vyšetřené. Prim. Dvořáková a doc. Jiskra připraví vyjádření pro pojišťovny.
 9. Výbor schválil záštitu ČES nad „Připomínkovým týdnem štítné žlázy 2016“.
 10. Výbor schválil podporu ČES pro endokrinologickou ordinaci v Písku (MUDr. Oškera).
 11. Výbor schválil podporu ČES pro endokrinologickou a diabetologickou ordinaci ve městě Chotěboř a okolí (MUDr. Špitálníková).
 12. Výbor schválil záštitu ČES nad XL. Brněnskými onkologickými dny (BOD a) a XXX. Konferencí pro nelékařské zdravotnické pracovníky (KNZP), které se konají ve dnech 27. – 29. 4. 2016.
 13. Výbor schválil udělení cestovního grantu ČES na ECE v Mnichově je MUDr. Jakubíkové z IV. IK Hradec Králové.
 14. Výbor schválil udělení cestovního grantu ČLS JEP na ECE v Mnichově MUDr. Jandíkové z Endokrinolo­gického ústavu.
 15. Výbor schválil, aby novým zástupcem ČES ve vědecké radě ČLK byla doc. Límanová, místo odstoupivšího prof. Marka.
 16. Výbor schválil, aby prof. Hána vypracoval zprávu o vyhodnocení léčby Somavertem pro VZP.
 17. Data dalších schůzí výboru: 6. 9. 2016, 8. 11. 2016
 18. Změny členské základny (MK). O členství požádaly MUDr. Kateřina Kvíčalová (NsP Mělník) a MUDr. Eva Kavalírová (Praha 5, Salubra), což Výbor schválil.

Na závěr prof. Kršek poděkoval členům výboru za účast na zasedání a poté bylo jednání ukončeno. Další schůze bude 6. 9. 2016 od 15:00 v knihovně III. interní kliniky L. LF UK a VFN v Praze

Zapsal Jan Jiskra