Sdílení výkonů 75135 a 75149

Zápis z jednání Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů s bod. hodnotami

26. 2. 2009

Přítomni: MUDr. Kaplan, MUDr. Plšková, MUDr. Pokorný, Ing. Hrabák, MUDr. Vokrojová, Dita Svobodová, MUDr. Spitzer, MUDr. Tautermann

Za poskytovatele: MUDr. Dvořáková, MUDr. Malotová – 802, Prof. MUDr. Hirt, MUDr. Beran

Omluveni: MUDr. Plhoň, Jana Petrenko

Ověřovatel zápisu: Ing. Hrabák

Program pracovní skupiny

1. Organizační záležitosti
2. Odbornost 104 – Endokrinologie
3. Odbornost 808 - Soudní lékařství

10,00 hod. Organizační záležitostí

MUDr. Kaplan - Na 26. 3., kdy by měla být PS, je zároveň svoláno dohodovací řízení k cenám, nabízíme náhradní termíny, na kterých bychom se dnes potřebovali dohodnout.

MUDr. Malotová – členka výboru Mikrobiologické společnosti, převezme problematiku 802 po MUDr. Marešovi, který je nemocný a problematiku seznamu výkonů jí předal.

10,10 hod. Odbornost – 104 –Endokrinologie

předkladatel: MUDr. M.Dvořáková

Sdílení výkonů 75135 a 75149

Žádají o sdílení výkonů 75135 a 75149, které běžně provádějí, souhlas odborné společnosti mají,
PS se sdílením výkonů souhlasí.

10,30 hod. Odbornost – 808 – Soudní lékařství

předkladatel: Prof. MUDr. M.Hirt, CSc.

1 výkon ( 88101 – UNIKOD )

Provedení zdravotní pitvy na soudně-lékařském pracovišti. Dle poslední dohody jeden společný výkon pro všechny případy zdravotních pitev. Prof. Hirt podal vysvětlení a odpovídal na všechny položené otázky. Cca 10 000 pitev ročně na 13ti pracovištích, 50 soudních lékařů. Počet použití jednoúčelových přístrojů bude vypočítán bez ohledu na délku trvání výkonu tím způsobem, že bude počítán na 1000 výkonů na jedno pracoviště a rok.

Odborná společnost na žádost MZ dodá seznam soudně lékařských pracovišť ZZ, která jsou oprávněna zdravotní pitvy provádět. Soudně lékařské specializované pracoviště bude definováno v nové vyhlášce o personálním, věcném a technickém vybavení pracovišť, pokud by tato měla mít zpoždění, je možné požádat i o vydání věstníku.

PS nový výkon schválila.

Různé:

MUDr. Spitzer oznámil, že radiologická společnost připravuje revizi všech výkonů s použitím MR a to včetně návrhů na výkony nové a bude na svém zasedání ( sekce MR ) v měsíci březnu 2009 zabývat i problematikou výkonu 56499 ( Použití intraoperačního navážecího systému pacienta do magnetické rezonance ..), výstup z sekce MR byl by PS k dispozici v červnu 2009.

MUDr. Pokorný: navrhuje rozdělení výkonu pro screeningové cytologické vyšetření v gynekologii na výkon s pozitivním a negativním nálezem.

MUDr. Plšková navrhla zabývat se myšlenkou na obecné rozdělení všech screeningů na pozitivní a negativní.

Jednání ukončeno v 11,15 hod.

Další jednání PS k SZV stanoveno na : 23. 3. 2009

Zapsala: MUDr. Zavadilová