Zápis ze schůze Výboru ČES (leden 2017)

Zápis ze schůze Výboru ČES – leden 2017