Informace pro členy

Česká endokrinologická společnost ČLS JEP

Předseda: Prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. 3. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha U Nemocnice 1 128 08 Praha 2 Tel.: +420 224 962 1­22 Fax.:+420 224 9­19 780 E-mail: michal.krsek@lf1.cuni.cz

Vědecký sekretář: Doc. MUDr. Jan Jiskra, PhD. 3. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha U Nemocnice 1 128 08 Praha 2 Tel.: +420 224 962 9­19 Fax.:+420 224 9­19 780 E-mail: jan.jiskra@lf1.cuni.cz

Věc: Dopis novým členům V Praze dne 14. 3. 2014

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolte nám, abychom Vás informovali o kladném vyřízení Vaší žádosti o členství a přivítali Vás v České endokrinologické společnosti ČLS JEP.

Cílem tohoto dopisu je poskytnout Vám základní informace.

ČES je jednou ze společností České lékařské společnosti JEP. Z mezinárodního hlediska je Česká endokrinologická společnost členem European Society of Endocrinology (ESE) a International Society for Endocrinology (ISE). Všichni členové ČES jsou současně členy ISE a ČES platí za všechny členy individuální členské příspěvky v ISE 3 USD ročně za jednoho člena. V European Society of Endocrinology je členství založeno již na individuálním přistoupení jednotlivců a každý člen platí příspěvky sám. Webová stránka ESE je www.ese-hormones.org. Najdete tam všechny potřebné informace včetně způsobu přihlášení se do ESE.

Členské příspěvky v ČES jsou 300,– Kč pro pracující vysokoškoláky od 30 let věku, 200,– Kč do 30 let věku. Pro důchodce jsou příspěvky 100,– Kč, pro středoškoláky 200,– Kč. Rozesílání složenek na zaplacení členských příspěvků zajišťuje Oddělení členské evidence ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel.224 266 216, fax 224 266 212, e-mail: cle@cls.cz). Na této adrese ohlašujte veškeré změny spojení na vás.

Výbor ČES a organizátoři akcí vám zašlou v písemné formě pozvánky na každoroční Endokrinologické dny a na Postgraduální endokrinologické kurzy. Dále budete dostávat Bulletin ISE. Informace o ČES ČLS JEP, zápisy ze schůzí výboru ČES a SAE a různá zajímavá internetová spojení pro endokrinology najdete na webových stránkách ČES a Sdružení ambulantních endokrinologů (SAE) : www.endokrinologie.cz Žádáme členy ČES, aby sami aktivně sledovali informace na těchto webových stránkách. Informace o zahraničních kongresech najdete též nejlépe na webu. Přihlášky na akce pak v tiskové podobě vám může v některých případech zaslat sekretář ČES, pokud je dostane od pořadatele. Na webové stránky můžete umístit cestou správce stránek (MUDr. Cvejn Miroslav, Endokrinologická ordinace, Jiráskova 1389, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel. 494 515 636, e-mail: cvejn.ambu@rychnov.cz) též spojení na sebe. Podle potřeby se obracejte písemně, elektronickou poštou nebo i jinak na členy výboru ČES tak, jak jsou uvedeni na webových stránkách. Aktivita všech členů ČES je vítána.

Se srdečnými pozdravy

Jan Jiskra Michal Kršek