Jak se stát členem

Členem České endokrinologické společnosti ČLS JEP se může stát každý, kdo má o to zájem a souhlasí se stanovami ČLS JEP. Podmínkou členství je též placení členských příspěvků.

Roční členské příspěvky v ČES jsou nyní 300,– Kč pro pracující vysokoškoláky, 200,– Kč pro středoškoláky. Pro důchodce jsou příspěvky 100,– Kč.

Členem se stanete tak, že vyplníte Přihlášku, kterou najdete na těchto webových stránkách.

Vyplněnou přihlášku pak doručte na adresu:

Členská evidence ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2
tel. 224 266 216, fax 224 266 212, e-mail: cle@cls.cz

Následně Vám bude zaslán dopis, ve kterém Vás budeme informovat o přístupu k informacím o dění v České endokrinologické společnosti ČLS JEP.