Program kongresů a seminářů v zahraničí

13. 9. - 15. 9. 2018, Košiče

21. Kongres slovenských a českých osteológov

www.osteo2018.sk


11. 10. - 13. 10. 2018, Bratislava

41. Endokrinologické dny s mezinárodní účastí

www.endo2018.sk