Členové výboru

Aktuální složení výboru ČES

Předseda:

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA, III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu VFN a 1. LF UK, U Nemocnice 1, 128 08, Praha 2, tel: +420 224 962 922, e-mail: michal.krsek@vfn.cz

 

Místopředsedové:

prof. MUDr. Jan Čáp, CSc. – 1. místopředseda

doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. – zástupce pediatrických endokrinologů

MUDr. Vladimír Weiss, CSc. – zástupce ambulantních endokrinologů

 

Vědecký sekretář:

doc. MUDr. Jan Jiskra, PhD. 3. interní klinika-klinika endokrinologie a metabolismu, U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2, tel: +420 224 962 958, GSM: +420 602 579 801, fax: +420 224 969 780, e-mail: jan.jiskra@vfn.cz

 

Pokladník:

prof. MUDr. Petr Vlček, CSc.

 

Další členové:

doc. MUDr. Jana Vrbíková, Ph.D., doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc., prim. MUDr. Marcela Dvořáková, PhD., prof. MUDr. Václav Hána, CSc., prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.,MUDr. Jana Ježková, Ph.D, DrSc., MUDr. Zdeněk Novák, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., MUDr. Miroslav Cvejn

  Revizní komise ČES ==================

MUDr. Richard Stejskal MUDr. Dagmar Kodedová Doc. MUDr. Zdena Límanová, CSc.