Členové výboru

Aktuální složení výboru ČES

Předseda:

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., 3. interní klinika-klinika endokrinologie a metabolismu, U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2, tel: +420 224 962 122, fax: +420 224 919 780, e-mail: michal.krsek@lf1.cuni.cz

 

Místopředsedové:

prof. MUDr. Jan Čáp, CSc. – 1. místopředseda

doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. – zástupce pediatrických endokrinologů

MUDr. Vladimír Weiss, CSc. – zástupce ambulantních endokrinologů

 

Vědecký sekretář:

doc. MUDr. Jan Jiskra, PhD. 3. interní klinika-klinika endokrinologie a metabolismu, U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2, tel: +420 224 962 958, GSM: +420 602 579 801, fax: +420 224 969 780, e-mail: jan.jiskra@vfn.cz

 

Pokladník:

prof. MUDr. Petr Vlček, CSc.

 

Další členové:

prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc., doc. MUDr. Jana Vrbíková, Ph.D., doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc., prim. MUDr. Marcela Dvořáková, PhD., prof. MUDr. Václav Hána, CSc., prof. MUDr. Jan Lebl, CSc., prof. MUDr. Josef Marek, DrSc., MUDr. Zdeněk Novák, CSc., MUDr. Miroslav Cvejn

 

Revizní komise ČES

MUDr. Richard Stejskal MUDr. Dagmar Kodedová Doc. MUDr. Zdena Límanová, CSc.