Atestační otázky z endo a dia dle data přidělení do oboru

otázky platné do 15.2.2010:

http://www.ipvz.cz/AODownload.aspx…

otázky platné od 22.5.2011:

http://www.diab.cz/…ce-diab-endo

termín kurzů a atestačních zkoušek:

http://www.diab.cz/…iny-atestaci