Zpráva revizní komise SAE

Zpráva revizní komise SAE – dodatek k zápisu ze schůze ve Špindlerově Mlýně.

Zkontroloval jsem účty a dokumentaci vedené dr. Kodedovou a konstatuji :

Stav účtu k 31.10.2005 18 054 Kč.

Příjmy od 1.11.2005 do 31.8.2007 : 20 088 Kč

Výdaje 1.11.2005 - 31.8.2007: 6988 Kč

Výdaje byly schváleny výborem SAE, bez závad.

Příjmy minus výdaje : 13 100 Kč

Konečný zůstatek na účtě + v pokladně : 31 145 Kč.

Účty jsou vedeny řádně, neshledal jsem žádné závady.

Špindlerův Mlýn 4.10.2007

MUDr Jiří Hradec v.r.