Historie

Ustavující schůze Sdružení ambulantních endokrinologů (dále SAE) se konala dne 28.6.2001 v posluchárně III. interní kliniky VFN v Praze.

SAE je dobrovolné sdružení endokrinologů pracujících v nestátních nelůžkových zdravotnických zařízeních. SAE je zájmové, odborné, politicky nezávislé sdružení.

Posláním SAE je prosazovat optimální odborné a ekonomické podmínky pro poskytování ambulantních endokrinologických služeb. Při této činnosti přihlíží na zájmy a potřeby pacientů. SAE zastupuje své členy na dohadovacích řízeních a dalších jednáních se zdravotními pojišťovnami, Ministerstvem zdravotnictví ČR, odbornými společnostmi a jinými sdruženími či zdravotnickými zařízeními. Při řešení odborných problémů bude SAE spolupracovat s výborem Endokrinologické společnosti či jinými odbornými sdruženími.

Stanovy SAE žádným způsobem neomezují právo člena SAE jednat s výše zmíněnými institucemi při řešení individuálních problémů. Členem SAE se může stát každý endokrinolog vlastnící licenci z endokrinologie, který pracuje v nestátním nelůžkovém zařízení.

Roční příspěvek činí nyní 50,- Kč.

Naše www-stránky bychom chtěli využívat nejen k předávání co nejaktuálnějších informací v našem oboru, ale také umožnit diskusi o aktuálních problémech ambulantních endokrinologů.