Novinky v terapii

Přípravky testosteronu vhodné k substituci - aktuální situace na trhu (červen 2017)

Informace k průběhu řešení současné neuspokojivé situace v zásobování a preskripci preparátů testosteronu.
Přípravky testosteronu vhodné k substituci - aktuální situace na trhu (červen 2017)
  1. Perorální preparát testosteronu Undestor (testosteronun­dekanoát) není na trhu. SÚKL nyní řeší žádost o specifický léčebný program preparátu PMS-testoserone cps 40 mg a ve zkráceném správním řízení i stanovení jeho úhrady. Je pravděpodobné, že bude vyšší spoluúčast pacienta, která ev. bude muset být řešena následně na základě žádosti registrující firmy. Současně ČES vyvíjí aktivity, aby preparát PMS-testosteron mohl být preskribován i dětským pacientům. Současná žádost o specifický léčebný program podávaná firmou obsahuje indikace pouze pro dospělý věk.
  2. Parenterální preparáty testosteronu. Jejich v současnosti neúnosně vysoká cena pro pacienty je SÚKL řešena z podnětu ČES ve zkráceném správním řízení, které bude ukončeno v polovině srpna. Neoficiálně bylo sděleno, že jeden z parenterálních preparátů bude s velkou pravděpodobností plně hrazen. Dalším problémem je, že podávání parenterálních preparátů je vyhláškou MZ ČR vázáno na podávání ve zdravotnickém zařízení a proto tytu preparáty nemohu být předepisovány na recept, ale na žádanku. Vyhláška je pro SÚKL závazná. Jedinou cestou, jak umožnit preskripci na recept je vydání nové vyhlášky MZ ČR, která by to umožňovala. Další možností je psát parenterální testosterony na recept s plnou úhradou pacienta (většina to akceptuje, protože úhrada zdravotními pojišťovnami je vzhledem k ceně zanedbatelná).