Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

vítáme Vás na stránkách České endokrinologické společnosti ČLS JEP.

ČES je jednou ze společností České lékařské společnosti JEP. Z mezinárodního hlediska je Česká endokrinologická společnost členem European Society of Endocrinology (ESE) a International Society for Endocrinology (ISE).
Více informací pro členy.

Aktuality

Zápis ze schůze Výboru ČES (listopad 2018), 24.11.2018

> více

Stanovisko České endokrinologické společnosti k „Projektu Ukrajina“, 29.09.2018

> více

Zápis ze schůze Výboru ČES (září 2018), 23.09.2018

> více

Nejbližší tuzemské akce

Endokrinopatie a diabetes mellitus v graviditě

> více

Symposium České společnosti pro sexuální medicínu

> více

42. endokrinologické dny s mezinárodní účastí

> více