Zápis ze schůze Výboru ČES (květen 2020)

zápis ze schůze výboru