EUNI vzdělávání

Prof. MUDr. Marek Josef DrSc., Česká endokrinologická společnost III. interní klinika 1.LF UK U Nemocnice 1 12808 Praha 2

Vážený pane předsedo, portál EUNI DIA SPECIAL oslavil třetí výročí úspěšně se rozvíjející spolupráce s Českou diabetologickou společností. Při této příležitosti nám dovolte seznámit Vás s aktuálními změnami, ke kterým na portálu dochází v souvislosti se změnami ve stavovském předpisu České lékařské komory č. 16, o systému celoživotního vzdělávání. Jak jste již byl informován, došlo 1.9.2011 k otevření portálu všem odbornostem, které umožnilo získat bezplatný přístup k aktuálním informacím (nejen) z diabetologie všem lékařům. Obsahovou kvalitu portálu garantuje Advisory Board, složený z předních odborníků v oboru diabetologie. Pečlivý výběr témat je veden i snahou o větší mezioborové propojení, které reprezentuje například rubrika Hraniční téma, a o atraktivnost článků bez ohledu na specializaci — viz například rubriky Hypoglykémie, Diabetes a životní situace nebo Jednání s pojišťovnami. Změny ve stavovském předpisu č. 16 České lékařské komory umožnily nově přidělit kreditní ohodnocení i vzdělávacím formátům menšího rozsahu. Prostřednictvím portálu EUNI DIA SPECIAL tak mohou lékaři snadněji získávat kredity do programu celoživotního vzdělávání. Články, přednášky a webcasty budou nově doplňovány krátkým akreditovaným testem, jehož úspěšné složení bude ohodnoceno dvěma kredity ČLK do programu celoživotního vzdělávání. Rádi bychom si Vás v této souvislosti dovolili požádat o rozšíření této informace mezi členy Vaší odborné společnosti, například rozesláním informačního e-mailu či tiskovou zprávou otištěnou ve Vašem časopisu. V rámci zmiňované snahy o mezioborové rozšiřování obsahu našeho portálu bychom Vás také rádi požádali o návrh dalších témat z oblasti Vaší specializace, kterým by podle Vašeho názoru měl být věnován větší prostor. V případě jakýchkoliv dotazů, informací nebo podnětů nás prosím neváhejte kontaktovat na adrese: martin.sotola@pearshealthcyber.com Děkujeme Vám a jsme s pozdravem,

prof.MUDr.Terezie Pelikánová, DrSc. Předsedkyně advisory boardu EUNI DIA SPECIAL

Mgr. Martin Šotola koordinátor projektu EUNI DIA SPECIAL