Cynomel - informace

Indikace k léčbě trijodtyroninem (T3) a způsob použití

Podle doporučení expertů ETA (European Thyroid Association) základním lékem při léčbě hypotyreózy a při dalších indikací zůstává levotyroxin (T4). Nicméně u části osob (10–15 %) nevede substituční léčba T4 k plné úpravě všech známek hypotyreózy (hlavně psychické změny). U těchto osob je výhodné zkusit kombinaci T4+T3. Tuto léčbu by měli provádět pouze zkušení endokrinologové.

Základní klinické indikace k podávání T3 zahrnují:

1)            nemožnost normalizace nebo nezbytné suprese podáváním T4 (v kombinaci s T4);

2)            přetrvávající psychické problémy (deprese) při léčbě hypotyreózy T4 (v kombinaci s T4, vhodný terapeutický pokus);

3)            myxedémové kóma (v kombinaci s T4) – předpokládá se, že je snížená aktivita dejodáz, i když důkazy pro tento postup jsou slabé a velké dávky T3 byly naopak spojeny se zvýšenou mortalitou;

4)            T3 supresní test při podezření na syndrom rezistence tyreoidálními hormony a v jeho diferenciální diagnostice;

5)            T3 supresní test při scintigrafii štítné žlázy (v diferenciální diagnostice toxického adenomu);

6)            převedení z léčby T4 na T3 před léčbou radiojodem (tím je možné zkrátit následnou dobu ukončení substituce, protože poločas T3 je cca 2 dny, zatímco T4 7–8 dní).

Při podávání T3 má být poměr T3:T4 asi 1:10–14. Cynomel tbl. obsahuje 25 ug T3 a tabletu lze rozdělit na ½ až  ¼ (tableta obsahuje půlící a čtvrtící rýhu). V praxi podáváme T3 obvykle jednorázově s tabletou T4, tj. např. 75–150 ug T4 a 1/4–1/2 tablety T3 (Cynomel) denně, i když teoreticky je vhodnější podání ve 2 denních dávkách (po snídani a odpoledne). U mladých a zdravých osob není kontraindikace, u osob s ICHS, osteoporozou, dysrytmiemi apod. se snažíme této léčbě vyhnout. Kombinační léčba není vhodná v těhotenství (rozdílný průnik T4 a T3 do tkání plodu, především do CNS).
Seznam  lékáren, ve kterých je v České republice preparát Cynomel k dispozici: viz. níže odkaz na seznam lékáren. Do dalších lékáren je možné ho dovézt na požádání lékárny na základě receptu.

http://www.endokrinologie.cz/…cynomel.xlsx