Program kongresů a seminářů v Česku

10. 10. - 12. 10. 2019, Clarion Congress Hotel, Olomouc

42. endokrinologické dny s mezinárodní účastí

informace

schéma programu

program


9. 11. - 9. 11. 2019, bude upřesněno

V. setkání pacientů s Addisonovou chorobou

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové, 9. listopadu 2019 se uskuteční V. setkání pacientů s Addisonovou chorobou, které je otevřené pro všechny pacienty s onemocněním hypofýzy a nadledvin.

Cílem setkání je umožnit pacientům předat si zkušenosti navzájem a získat informace z přednášek vztahujících se k problematice onemocnění.

Témata přenášek se snažíme přizpůsobit přáním účastníků.

Pokud bude mít některý z Vašich pacientů s onemocněním nadledvin nebo hypofýzy o setkání zájem, tak nás může kontaktovat emailem. Pokud bude chtít (není však nutné), tak nás může informovat o své diagnóze a event. dotazech.

Program V. setkání pacientů s Addisonovou chorobou

S pozdravem

MUDr. Jana Ježková, Ph.D. JUDr. PhDr. Alena Novotná, Ph.D. ing.Radka Petrboková

Kontaktní emaily: Radka Petrboková: radpet@seznam.cz Jana Ježková: jana.jezkova@vfn.cz

Telefonní kontakt: Alena Novotná: 737 244 443


16. 11. - 16. 11. 2019, Charvátův sál, III. int. kl. VFN a 1. LF UK, Praha

3. workshop věnovaný péči o pacienty s onemocněním hypofýzy nejen z pohledu endokrinologa

Pozvánka

Program


17. 11. - 20. 11. 2019, Kongresové centrum, Praha

XXVI. kongres České internistické společnosti

http://www.kongrescis.cz/


24. 1. - 25. 1. 2020, Ostravice

Dny dětské endokrinologie

Vážení přátelé dětské endokrinologie,

nenechte si ujít Dny dětské endokrinologie, které se budou konat v Ostravici ve dnech 24.-25.1.2020. Odborný program dostává jasné obrysy. Můžete se těšit, mimo jiné, na následující odborná sdělení:

Symposium: Syndrom Noonanové a další RASopatie: Diagnostika a terapie (genetická diagnostika, prenatální kardiologie, kardiologická problematika v dětství, současné možnosti terapie)

Soutěž o nejlepší publikaci v oboru dětská endokrinologie – vystoupení laureátů

Symposium: Aktuality z chirurgie endokrinních orgánů (diagnostika a terapie tumorů střední jámy lební v dětském věku; operace štítné žlázy v dětském věku; nesestouplé varle)

Přednáška State-of-the-art: Hyponatremie a hypernatremie v dětském věku

Symposium mladých dětských endokrinologů Petr Bezruč, básník mého srdce (MUDr. Jiří Strnadel)

Symposium: Metabolická onemocnění dětského skeletu (Nové možnosti diagnostiky a terapie rachitíd; Diagnostika a terapie sekundární osteoporózy; Vliv chronických onemocnění ledvin na růst a kostní metabolismus)

Udělení ceny doc. Kopeckého za celoživotní přínos dětské endokrinologii

Symposium: Diagnostika a terapie poruch minipuberty a puberty

Symposium: Tři pohledy na transgenderovou medicínu u dětí a adolescentů

Pokyny k registraci a k zajištění ubytování dostanete v nejbližších dnech.

Těšíme se na viděnou v lednu v Ostravici ! Jan Lebl, Jiřina Zapletalová, Zdeněk Šumník, Ivana Röschlová a Jiří Strnadel