Zápis z jednání výboru SAE ze dne 11.9.07

Jednání výboru SAE se uskutečnilo v restauraci Mellissana v Praze, dne 11.9.2007, od 16.30 hod.

Přítomni všichni členové výboru kromě MUDr. Přeučila, který se pro akutní onemocnění omluvil, a předseda revizní komise.

Projednávané problémy:

  1. Projednání programu Valného shromáždění SAE na XXX. Endokrinologických dnech ve Špindlerově Mlýně, které se bude konat od 13.00 hod. dne 4.10.07 v kinosále hotelu Harmony.
  2. Aktuální informace z dohodovacích řízení – MUDr. Stejskal
  3. Diskuse o budoucí podobě SAE
  4. Diskuse o současné situaci ve zdravotnictví
  5. Další schůze výboru SAE bude ve Špindlerově Mlýně během endokrinologických dnů.

Zapsal: MUDr. M. Cvejn