Odborné společnosti a další zajímavé odkazy

www.sasp.cz

 - Sdružení ambulantních specialistů 

 

www.diab.cz 

 - Česká diabetologická společnost

 

www.obesita.cz

 - Česká obezitologická společnost

 

www.cpsjep.cz

 - Česká pediatrická společnost

 

www.interna-cz.eu

 - Česká internistická společnost

 

www.smos.cz 

 - SMOS

 

www.endojournals.org

 - známé endokrinolologické časopisy

 

www.ese-hormones.org  

 - European Society of Endocrinology

 

www.eurospe.org

 - Evropská pediatrická endokrinologická společnost

 

www.bsped.org.uk

 - Britská pediatrická endokrinologická a diabetologická společnost

 

www.endo-society.org

 - The Endocrine Society

 

www.thyroid.org

 - American Thyroid Association (ATA)

 

www.eurothyroid.com

 - European Thyroid Association (ETA)

 

www.hotthyroidology.com

 - Hot Thyroidology - Journal owned by the European Thyroid Association

 

www.thyrolink.com

 - Thyrolink Merck

 

www.osteofound.org

 - International Osteoporosis Foundation Homepage

 

www.uzis.cz

 - ÚZIS

 

www.medscape.com

 - Medscape Resource Center - Osteoporosis

 

www.grada.cz

 - Grada Publishing

 

www.dashofer.cz

 - DASHÖFER ZDRAVOTNICTVÍ

 

www.omniprax.cz

 - OmniPrax - dodavatel prostředků zdravotnické techniky

 

www.asbmr.org

 - American Society for Bone and Mineral Research

 

www.IBMSonline.org

 - International Bone and Mineral Society

 

www.iscd.org

 - International Society for Clinical Densitometry

 

www.nof.org

 - National Osteoporosis Foundation

www.endocrinology.org

– Endokrinologické stránky