XXIV. Mezinárodní kongres českých a slovenských osteologů

Datum konání akce
9. 9.
-
11. 9.
XXIV. Mezinárodní kongres českých a slovenských osteologů

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 

poslední období nejen ohrozilo zdraví mnoha našich spoluobčanů (a některé dokonce virus zabil), ale velmi rasantně omezilo i možnosti odborných setkávání, navazování nových kontaktů a spoluprací a obnovování již existujících. V počátku nás to všechny natolik vyvedlo z míry, že jsme museli rušit odborné akce a s politováním znovu připomínám, že nás situace donutila zrušit „Sekundární osteoporózu“ v Plzni v loňském roce.

Postupně jsme se ale učili žít i v těchto omezených podmínkách, rozběhly se on-line semináře, konference se „vzdáleným přístupem“ a mnohé další akce. S velkou úctou připomínám úspěšné úsilí našich slovenských kolegů, kteří i v těch velmi nepříznivých dobách dokázali zajistit 23. Slovensko-český osteologický kongres v loňském podzimu v Bratislavě. Situace sice neumožnila účast naprosté většiny českých účastníků, ale kongres byl úspěšný.

S velkou opatrností v hlase a mysli doufám, že se situace lepší a bude lepšit a že letos „už to konečně vyjde“!

Zvu Vás tedy jménem obou našich odborných společností, organisačního i vědeckého výboru na

XXIV. Mezinárodní kongres českých a slovenských osteologů

ve dnech

9. – 11. září 2021 do Hradce Králové

Věříme, že kongres proběhne v normálním ovzduší, že bude možná osobní přítomnost a účast a že si vynahradíme téměř dvouletý půst osobních vědeckých setkání (v případě zlé situace přejdeme na hybridní režim – ale doufám, že to nebude nutné). Budeme se velmi snažit, aby každý našel zajímavé téma (nebo raději několik témat) v odborném programu, abychom s vaší pomocí a aktivní účastí mohli vyslechnout zajímavé přednášky, nové poznatky, zkušenosti, abychom mohli zajímavě diskutovat a obohatit se vědecky. Uděláme vše pro to, abyste se v Hradci Králové cítili po všech stránkách co nejlépe, aby mimo odborný program byl dostatek času a prostoru též na kuloární diskuse, ale i na společenská setkání.

Hlavními tématy letošního kongresu jsou:

  • vliv pandemie na diagnostiku a léčbu osteoporosy, telemedicína a umělá inteligence
  • incidence a prevalence osteoporosy a FLS
  • společná problematika nefrologických a osteologických pacientů
  • léčba metabolických chorob skeletu, včetně nežádoucích vedlejších účinků
  • bolest a přístup k bolesti u pacientů s osteoporosou
  • sekundární osteoporosa
  • dětské metabolické kostní choroby
  • vitamin D a klinická osteologie
  • historie a vývoj klinické osteologie v ČR a SR
  • sarkopenie a osteoporosa

Neváhejte se k nim přihlásit – poznatky z praxe jsou vždy nejcennější.

Pokusíme se připravit i kurs, potřebný pro práci s densitometry, a budeme moc rádi, pokud na kongres přijedou i zdravotní sestry a sdělí nám své poznatky, pohledy a zkušenosti.

Zvu vás tedy jménem SMOS a SOMOK do zářijového Hradce Králové a opravdu moc se těším na osobní setkání !!!

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h.c.

president kongresu