Kontakty

Sekretariát České endokrinologické společnosti ČLS JEP

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu VFN a 1. LF UK
U Nemocnice 1, 128 08, Praha 2 (mapa)

Kontaktní osoba

Ing. Marie Mentlíková
Tel.: 224 962 922  
E-mail: marie.mentlikova@lf1.cuni.cz