Kontakty

Sekretariát České endokrinologické společnosti ČLS JEP

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu VFN a 1. LF UK
U Nemocnice 1, 128 08, Praha 2 (mapa)

Kontaktní osoba České endokrinologické společnosti

Ing. Marie Mentlíková
Tel.: 224 962 922  
E-mail: marie.mentlikova@lf1.cuni.cz 

Česká endokrinologická společnost ČLS JEP není poskytovatelem zdravotních služeb, nezajišťuje termíny vyšetření ani neposkytuje konzultace zdravotního stavu.

Omlouváme se, ale na e-maily s žádostmi o tyto služby nemůžeme odpovídat. Prosím obraťte se na svého praktického lékaře nebo zdravotní pojišťovnu, kteří Vám doporučí další postup. Seznam center ambulantní endokrinologické péče je uveden na našich stránkách. Děkujeme za pochopení.