Odborné společnosti a další zajímavé odkazy

www.sasp.cz - Sdružení ambulantních specialistů 
www.diab.cz - Česká diabetologická společnost
www.obesita.cz - Česká obezitologická společnost
www.cpsjep.cz - Česká pediatrická společnost
www.interna-cz.eu - Česká internistická společnost
www.smos.cz - SMOS
www.endojournals.org - známé endokrinolologické časopisy
www.ese-hormones.org - European Society of Endocrinology
www.eurospe.org - Evropská pediatrická endokrinologická společnost
www.bsped.org.uk - Britská pediatrická endokrinologická a diabetologická společnost
www.endo-society.org - The Endocrine Society
www.thyroid.org - American Thyroid Association (ATA)
www.eurothyroid.com - European Thyroid Association (ETA)
www.hotthyroidology.com - Hot Thyroidology - Journal owned by the European Thyroid Association
www.thyrolink.com  - Thyrolink Merck
www.osteofound.org - International Osteoporosis Foundation Homepage
www.uzis.cz - ÚZIS
www.medscape.com - Medscape Resource Center - Osteoporosis
www.grada.cz - Grada Publishing
www.dashofer.cz - DASHÖFER ZDRAVOTNICTVÍ
www.omniprax.cz - OmniPrax - dodavatel prostředků zdravotnické techniky
www.asbmr.org - American Society for Bone and Mineral Research
www.IBMSonline.org - International Bone and Mineral Society
www.iscd.org - International Society for Clinical Densitometry
www.nof.org - National Osteoporosis Foundation
www.endocrinology.org - Endokrinologické stránky