Doporučené postupy

Mini-invazivní ablační techniky u tyreoidálních uzlů
Tereza Grimmichová, Jan Jiskra
Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře
doc. MUDr. Jana Ježková, Ph.D. | MUDr. Richard Stejskal
Doporučení pro prevenci, časný záchyt a léčbu tyreopatií v těhotenství [NOVELIZACE 9/2023]
Management tyreopatií v ordinaci všeobecného praktického lékaře
Nový doporučený postup „Management tyreopatií v ordinaci všeobecného praktického lékaře“ není úplné novum, ale jde o aktualizovanou a zjednodušenou verzi doporučeného postupu „Diagnostika a léčba tyreopatií“, vydaného Společností všeobecného lékařství ČLS JEP v Novelizaci 2015.
Endokrinní orbitopatie - informační materiál pro endokrinology
Endokrinní orbitopatie (EO) je závažná, progresivní oční komplikace asociovaná s autoimunitním onemocněním štítné žlázy (ŠŽ).
Doporučený postup ČES pro diagnostiku a léčbu primární hyperparathyreózy a hypoparathyreózy
Kritéria pro léčbu akromegalie pasireotidem
Doporučená kritéria pro léčbu akromegalie pasireotidem
Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu endokrinní orbitopatie [NOVELIZACE 3/2022]
Dotazník kvality života pacientů s endokrinní orbitopatií
Dotazník kvality života pacientů s endokrinní orbitopatií - černobílá verze pro tisk
Informace pro pacienty léčené tyreostatiky
(Thyrozol nebo Propycil)
Informace pro pacienty léčené tyreostatiky – černobílá verze pro tisk
Doporučení pro prevenci MEN1
Doporučení pro sledování pacientů se syndromem mnohočetné endokrinní neoplazie typu 1 (MEN 1)
Doporučení pro prevenci, časný záchyt a léčbu tyreopatií v těhotenství 2018
Doporučení ČES ČLS pro léčbu tyreostatiky v graviditě
Rámcové indikace ke zvážení léčby rhPTH (1–84) – stanovisko ČES ČLS JEP
Incidentalomy nadledvin
Jak přistupovat k pacientům s náhodně zjištěným tumorem nadledviny? Praktická doporučení Evropské endokrinologické společnosti ve spolupráci s Evropskou sítí pro studium adrenálních tumorů (stručný přehled)
Doporučení pro tyreoidální uzly
Diagnostika a další péče o pacienty s tyreoidálními uzly: doporučení American Thyroid Association 2015 modifikované pro podmínky České republiky