Doporučený postup ČES pro diagnostiku a léčbu primární hyperparathyreózy a hypoparathyreózy

Primární hyperparathyreóza a hypoparathyreóza patří mezi běžná endokrinologická onemocnění. I přes jejich běžný výskyt není diagnostika a léčba těchto poruch dosud zcela konsensuální a jednotná. Navíc existují mezi jednotlivými státy rozdíly v dostupnosti některých diagnostických i léčebných prostředků. Česká endokrinologická společnost ČLS JEP proto v tomto textu shrnuje současné poznatky a doporučení pro péči o pacienty s primární hyperparathyreózou a hypoparathyreózu s cílem zvýšit a vyrovnat úroveň péče o tyto pacienty v České republice.

Více v přiloženém souboru.