Granty

Cestovní granty podává žadatel na adresu výboru ČES a jsou udělovány podle těchto pravidel:

 • Částka ve výši 5 000,– Kč na domácí a 30 000,– Kč na zahraniční konferenci maximálně 1x v kalendářním roce pro 1 žadatele. Výjimky při zdůvodnění musí být projednány výborem. (Proplacení nákladů na cestu se uskuteční proti potvrzením.)
 • Žadatel prohlašuje, že požádal o cestovní grant organizátora kongresu, pokud splňuje podmínky pro přidělení. V případě, že žadateli bude cestovní grant organizátorem kongresu poskytnut, přidělí žadateli ČES ČLS JEP cestovní grant pouze na částku, která nebude pokryta z grantu organizátora kongresu. 
  • Cestovní granty jsou udělovány endokrinologům do 35 let. 
  • Podmínkou je aktivní účast, tj. jako referující autor přednášky nebo prvý autor posteru a práce vznikla na pracovišti v ČR. 
  • Žadatel musí být členem ČES. 
  • Žadatel podá současně s žádostí rozpočet plánované akce a uvede případné další zdroje, které využije k financování své akce. 
  • Žádost musí doporučit vedoucí pracoviště. 
  • Žádost musí projednat a schválit výbor ČES 

Dále bude výbor ČES vypisovat k některým akcím, jako je např. kurz Evropské endokrinologické společnosti cestovní granty, které budou upřesněny ve chvíli, kdy budou k dispozici potřebné informace k dané akci. Součástí informace bude informace o maxim. částce pro jednotlivce a o počtu vypsaných grantů. Zájemci najdou tyto informace na webových stránkách ČES v sekci Cestovní granty. 

Žádosti se podávají průběžně. Pokud počet žádosti překročí počet vypsaných grantů rozhoduje o přidělení výbor ČES.