Granty

Cestovní granty podává žadatel na adresu výboru ČES a jsou udělovány podle těchto pravidel:

 • Maximální obnos pro jednotlivce činí 15 000,– Kč. Výjimky při zdůvodnění musí být projednány výborem. (Proplacení nákladů na cestu se uskuteční proti potvrzením.)
  • Cestovní granty jsou udělovány endokrinologům do 35 let.
  • Podmínkou je aktivní účast, tj. jako referující autor přednášky nebo prvý autor posteru a práce vznikla na pracovišti v ČR.
  • Žadatel musí být členem ČES.
  • Žadatel podá současně s žádostí rozpočet plánované akce a uvede případné další zdroje, které využije k financování své akce.
  • Žádost musí doporučit vedoucí pracoviště.
  • Žádost musí projednat a schválit výbor ČES

Dále bude výbor ČES vypisovat k některým akcím, jako je např. kurz Evropské endokrinologické společnosti cestovní granty, které budou upřesněny ve chvíli, kdy budou k dispozici potřebné informace k dané akci. Součástí informace bude informace o maxim. částce pro jednotlivce a o počtu vypsaných grantů. Zájemci najdou tyto informace na webových stránkách ČES v sekci Cestovní granty.

Žádosti se podávají průběžně. Pokud počet žádosti překročí počet vypsaných grantů rozhoduje o přidělení výbor ČES.

UEMS granty

UEMS – Exchange in Endocrinology Expertise