Členové výboru

Aktuální složení výboru ČES

Předseda:

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu VFN a 1. LF UK
U Nemocnice 1, 128 08, Praha 2
tel: +420 224 962 922
e-mail: michal.krsek@vfn.cz 

Vědecký sekretář:

doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu VFN a 1. LF UK 
U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2
tel: +420 224 962 958
e-mail: jan.jiskra@vfn.cz

Místopředsedové:

prof. MUDr. Jan Čáp, CSc. - IV. interní hematologická klinika FN a LF UK, Hradec Králové
doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. - Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
MUDr. Vladimír Weiss, CSc. - Endokrinologická ambulance - Poliklinika Modřany, Praha

Členové výboru:

doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc. - Endokrinologický ústav, Praha
MUDr. Miroslav Cvejn - Endokrinologická ambulance – Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D. - Endokrinologický ústav, Praha
prof. MUDr. Václav Hána, CSc. - III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu VFN a 1. LF UK, Praha
doc. MUDr. Jana Ježková, Ph.D. - III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu VFN a 1. LF UK, Praha
prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. - Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
MUDr. Zdeněk Novák, CSc. - Endokrinologický ústav, Praha
prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D. - Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
prof. MUDr. Petr Vlček, CSc. - Klinika nukleární medicíny a endokrinologie FN Motol a 2. LF UK, Praha
doc. MUDr. Jana Vrbíková, Ph.D. - Endokrinologický ústav, Praha

Členové revizní komise:

MUDr. Dagmar Kodedová - Endokrinologická ambulance – Poliklinika Vektor, Pardubice
doc. MUDr. Zdena Límanová, CSc. - III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu VFN a 1. LF UK, Praha
MUDr. Richard Stejskal - Endokrinologická ambulance – Lékařské centrum Václavka, Praha