Kritéria pro léčbu akromegalie pasireotidem

Doporučená kritéria pro léčbu akromegalie pasireotidem
  1. Pacient po primární léčbě, chirurgické, radiační, případně kombinaci obou modalit s trvající hormonální aktivitou. Další chirurgické řešení rezidua adenomu již není indikováno.
  2. Pacient, u kterého není z jakéhokoliv důvodu primární chirurgická léčba možná.
  3. Pacient, u kterého nebylo možné dosáhnout normalizace hormonální aktivity somatostatinovými analogy 1. generace (oktreotid, lanreotid) po nejméně 6měsíčním podávání plné či maximálně tolerované dávky.
  4. Pacient s reziduálním tumorem s expanzivním nebo potenciálně expanzivním chováním. Pro výše uvedené platí indikace při kombinaci bodů 1+3+4 nebo 2+3+4
  5. Hormonálně aktivní akromegalie s přetrvávající cefalgií, která není vysvětlitelná velikostí tumoru, nebo jinými příčinami, a která nereaguje na somatostatinová analoga 1. generace.

Vylučovací kritéria/kontraindikace

  1. Přecitlivělost na pasireotid.
  2. Gravidita
  3. Pacient s dekompenzovaným nebo obtížně kompenzovatelným diabetes mellitus.
  4. Symptomatická cholecystolithiasa
  5. Jaterní selhání (Child-Pugh C)