Endokrinní orbitopatie - informační materiál pro endokrinology

Endokrinní orbitopatie (EO) je závažná, progresivní oční komplikace asociovaná s autoimunitním onemocněním štítné žlázy (ŠŽ).
  • Vyskytuje se obvykle u pacientů s hypertyreózou na podkladě Graves-Basedowovy choroby nebo autoimunitní tyroiditidy (AIT), bez ohledu na aktuální hormonální funkci.
  • Může se rozvinout měsíce až roky po diagnóze onemocnění ŠŽ, příznaky se mohou vyskytnout na jednom či obou očích, samostatně nebo i v kombinaci. V některých případech může EO onemocnění ŠŽ i předcházet.
  • V úvodu léčby hypertyreózy se můžeme až u 1/3 pacientů setkat s mírnými víčkovými příznaky (bilaterální, symetrická retrakce víček a jejich třes), tyto příznaky ustoupí po stabilizaci funkce ŠŽ.
  • Riziko rozvoje EO umocňuje aktivní i pasivní kouření

Informační materiál pro endokrinology ke stažení níže.