Dotazník kvality života pacientů s endokrinní orbitopatií - černobílá verze pro tisk

Prosíme o vyplnění dotazníku hodnotící Vaše onemocnění. Vyplnění dotazníku nám pomůže lépe pochopit toto onemocnění a nalézt tak nové možnosti její léčby. Děkujeme za jeho vyplnění.