Rámcové indikace ke zvážení léčby rhPTH (1–84) – stanovisko ČES ČLS JEP

Definice pacienta s chronickou hypoparatyreózou, který není dostatečně kontrolován samostatnou standardní léčbou, a u kterého by měla být zvážena substituční léčba rhPTH (1-84):

 1. Nemožnost udržet standardní léčbou optimální hladinu sérového kalcia (v dolním pásmu referenčního rozmezí event. mírně pod dolní referenční mez, bez dokumentovaných epizod hyperkalcémie) a/nebo častá přítomnost závažných symptomů hypokalcémie (jako např. broncho/laryngospazmus, generalizované křeče, poruchy srdečního rytmu) výrazně omezujících kvalitu života;
  nebo
 2. Dávka p.o. kalcia nebo vitaminu D potřebná k udržení hladiny sérového kalcia bez symptomů hypokalcemie převyšuje 2,5 g kalcia denně nebo 1,5 μg kalcitriolu denně nebo 3 μg alfakalcidolu denně;
  nebo
 3. Opakující se hyperkalciurie (s dalším litogenním rizikem – např. nízká citráturie) více než 7,5 mmol/24 h u mužů a více než 6,25 mmol/24 h u žen a/nebo nefrolitiáza nebo nefrokalcinóza dle zobrazovacích metod;
  nebo
 4. Snížení GF <1,0 ml/s/1,73 m2 (<60 ml/min/1,73 m2) (kategorie GF G3a-G5);
  nebo
 5. Hyperfosfatemie a/nebo kalcio-fosfátový produkt >4,4 mmol/l;
  nebo
 6. Prokazatelná klinicky závažná malabsorpce GIT, u které lze předpokládat žádné či minimální vstřebávání aktivních metabolitů vitaminu D a kalcia.

STOP KRITÉRIA/KONTRAINDIKACE (alespoň jedno z nich):

 • Nedosažení léčebných cílů navzdory úpravě dávky rhPTH (1-84);
 • Intolerance/neschopnost dodržovat terapii z jakéhokoli důvodu;
 • Radioterapie skeletu;
 • Malignity skeletu nebo kostní metastázy;
 • Hypersenzitivita;
 • M. Paget;
 • Nejasné zvýšení kostní ALP;
 • Rostoucí skelet (tj. věk do 18 let);
 • Pseudohypoparatyreóza.