Kurz

IX. hradecký postgraduální kurz v endokrinologii

Česká Endokrinologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se subkatedrou Endokrinologie katedry interních oborů LF UK a 4. interní hematologickou klinikou LF UK a FN v Hradci Králové
Datum konání akce
12. 5.
-
14. 5.
IX. hradecký postgraduální kurz v endokrinologii

Odborný program

ČTVRTEK 12. května 2022 - AULA

14:00 - 14:15 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
14:15 - 15:35 KOSTNÍ BLOK
předsedající: V. Palička, Z. Šumník
14:15 - 14:35 Endokrinní působení kosti
V. Palička /Hradec Králové/
14:35 - 14:55 Hyperkalcemie v dětství
Z. Šumník /Praha/
14:55 - 15:15 Hyperkalcemie u dospělých
V. Zikán /Praha/
15:15 - 15:35 Multiglandulární forma primární hyperparatyreózy
K. Zajíčková /Praha/
15:35 - 16:20 Sympozium TAKEDA
Jak lze pomoci pacientům s chronickou hypoparathyreózou?
předsedající: J. Čáp
15:35 - 15:50  Léčba chronické hypoparathyreózy rhPTH (1-34) vs. rhPTH (1-84)
F. Gabalec /Hradec Králové/ 
15:50 - 16:05  Zase zpět k normálu
M. Dolečková /Ostrava/ 
16:05 - 16:20  Léčba rekombinantním parathormonem u pacientky s APS 1
M. Kosák /Praha/ 
16:20 - 16:50 přestávka
16:50 - 17:50 ŠTÍTNÁ ŽLÁZA A MOLEKULÁRNÍ GENETIKA V ENDOKRINOLOGII
předsedající: B. Bendlová, Z. Límanová
16:50 - 17:10 Špatně kompenzovaná hypotyreóza?
F. Gabalec, J. Čáp /Hradec Králové/
17:10 - 17:30 Tyreotoxikoza v graviditě
Z. Límanová /Praha/
17:30 - 17:50 Molekulární genetika v endokrinologii – nabídka rutinních vyšetření
B. Bendlová /Praha/
17:50 - 18:50 AKUTNÍ STAVY
předsedající: J. Jiskra, M. Kršek
17:50 - 18:10 Glukokortikoidy v intenzivní medicíně
M. Kršek /Praha/
18:10 - 18:30 Thyreoidální osa v akutních stavech
J. Jiskra /Praha/
18:30 - 18:50 Akutní stavy v diabetologii
J. Škrha /Praha/

PÁTEK 13. května 2022 - AULA

8:00 - 9:30 ZMĚNILA SE KRITÉRIA PRO INDIKACI A ROZSAH OPERACE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY?
KULATÝ STŮL
předsedající: R. Stejskal
8:00 - 8:20 Hemi – versus totální thyreoidektomie u uzlů pohledem klinika
J. Krátký /Praha/
8:20 - 8:40 Od TIRADS přes FNAB k NGS uzlů štítné žlázy v běžné klinické praxi
T. Grimmichová /Praha/
8:40 - 9:30 diskuze
K. Starý, J. Lukáš, V. Sýkorová, R. Stejskal, J. Čáp
9:30 - 10:00 přestávka
10:00 - 11:15 NOVÉ TERAPIE V ENDOKRINOLOGII DĚTÍ A DOSPĚLÝCH
předsedající: S. Koloušková, O. Souček
10:00 - 10:25 Nové terapie u dětí a dospělých s kongenitální adrenální hyperplázií
S. Koloušková /Praha/
10:25 - 10:50 Naše první zkušenosti s dlouhodobě působícím růstovým hormonem
J. Lebl, L. Toni /Praha/
10:50 - 11:15 Nová léčba pacientů s achondroplázií
O. Souček, Z. Šumník /Praha/
11:15 - 12:15 Sympozium MERCK
11:15 - 11:20  Úvod sympozia
M. Kršek /Praha/ 
11:20 - 12:05  Co jsme se naučili s Covidem
P. Dlouhý /Ústí nad Labem/ 
12:05 - 12:15  diskuze 
12:15 - 13:30 přestávka na oběd
13:30 - 14:30 HYPOFÝZA
předsedající: V. Hána, J. Ježková
13:30 - 13:50 Péče o pacienta po operaci hypofýzy
V. Hána /Praha/
13:50 - 14:10 Léčba prolaktinomů
J. Ježková /Praha/
14:10 - 14:30 Likvorhea při konzervativní terapii prolaktinomů – pohled chirurga
T. Česák, P, Póczoš, J. Čáp, F. Gabalec, P. Čelakovský, R. Dvořáková /Hradec Králové/
14:30 - 15:50 GYNEKOLOGICKÁ ENDOKRINOLOGIE
předsedající: M. Fanta, M. Šnajderová
14:30 - 14:50 PCOS z pohledu gynekologa
M. Fanta /Praha/
14:50 - 15:10  Diferenciální diagnostika hyperandrogenních stavů
J. Vrbíková /Praha/
15:10 - 15:30 Hyperandrogenismus v adolescenci se zaměřením na syndrom polycystických ovarií
M. Šnajderová /Praha/
15:30 - 15:50 Poruchy menstruačního cyklu, menopauza
T. Rešlová /Hradec Králové/
15:50 - 16:20 přestávka
16:20 - 17:05  Sympozium GSK
Stresové zlomeniny
J. Jenšovský /Praha/
17:05 - 18:05 ENDOKRINNÍ ORBITOPATIE
předsedající: J. Jiskra, M. Macháčková 
17:05 - 17:25  Endokrinní orbitopatie-kdy odeslat pacienta k očnímu lékaři
M. Macháčková, F. Gabalec, J. Čáp /Hradec Králové/
17:25 - 17:45  Současné možnosti farmakoterapie endokrinní orbitopatie
J. Schovánek, D. Karásek /Olomouc/
17:45 - 18:05 Léčba endokrinní orbitopatie Lekselllovým gama nožem – první zkušenosti
R. Liščák, J. Jiskra /Praha/
18:05 - 18:35 Sympozium IBSA
Faktory ovlivňující úspěšnost léčby hypotyreózy
M. Krčma /Plzeň/

SOBOTA 14. května 2022 - AULA

8:30 - 9:30 ŠILINKOVA PŘEDNÁŠKA
předsedající: M. Kršek
  Klinická endokrinologie v postgenomické éře
J. Lebl /Praha/
9:30 - 9:50 Indikace k supresní a euthyroxinemické léčbě
J. Čáp /Hradec Králové/
9:50 - 10:20 přestávka
10:20 - 11:50 KAZUISTIKY 1
předsedající: J. Čáp, V. Hána jr.
10:20 - 10:35 Zobrazení (zvětšených) příštítných tělísek ultrazvukem
V. Hána jr. /Praha/
10:35 - 10:50 Hypokalcémií indukovaná kardiomyopatie
J. Drugda, F. Gabalec, J. Čáp, P. Lupínek, M. Hegarová /Hradec Králové/ 
10:50 - 11:05  Hypoparatyreóza jako nežádoucí vedlejší efekt terapie durvalumabem
M. Homer, A. Kreze /Praha/
11:05 - 11:20  Štěstí v neštěstí aneb záchyt Mnohočetné endokrinní neoplázie typu 1 (MEN1) - kazuistika
I. Jakubíková, V. Hána /Praha/
11:20 - 11:35 Rezistentní akromegalie
J. Čáp /Hradec Králové/
11:35 - 11:50 Prolaktinom rezistentní na léčbu dopaminergními agonisty
B. Havlínová, F. Gabalec, J. Čáp /Hradec Králové/

SOBOTA 14. května 2022 - UČEBNA A2

10:20 - 12:05 KAZUISTIKY 2
předsedající: J. Ježková, M. Kosák
10:20 - 10:35 Diabetes insipidus při ANCA asociované vaskulitidě
M. Kosák, J. Ježková /Praha/
10:35 - 10:50 Vzácná příčina obezity a hypotyreózy u kojence
P. Paterová, R. Pomahačová, E. Nykodýmová, J. Včelák, D. Polendová /Plzeň/
10:50 - 11:05  MEN2B pohledem pediatra
R. Pomahačová, P. Paterová, E. Nykodýmová /Plzeň/
11:05 - 11:20  Paragangliom srdce
I. Svillias /Hradec Králové/
11:20 - 11:35 Roční zkušenosti s peptidovou receptorovou radionuklidovou terapií 177Lu-DOTATATE ve FN Motol
L. Lančová /Praha/
11:35 - 11:50 Využití 68 Ga DOTA-TOC PET/CT v diagnostice neuroendokrinních nádorů pankreatu
K. Starý, Z. Kala, Z. Řehák, H. Munteanu /Brno/
11:50 - 12:05 Prvozáchyt středně těžké aktivní endokrinní orbitopatie u 64-leté pacientky, kuřačky, s imunogenní tyreotoxikózou
I. Täubnerová, M. Gáffor,I. Kolář, J. Jiskra, K. Podhola, J. Dušková /Mladá Boleslav/
Více informací

naleznete v přiloženém letáku.