Seminář - konzultace pacientů se selární problematikou a využití mezioborové spolupráce

1. lékařská fakulta UK: 3. interní klinika VFN a Neurochirurgická a neuroonkologická klinika ÚVN
Datum konání akce
2. 11.
Seminář - konzultace pacientů se selární problematikou a využití mezioborové spolupráce

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

rádi bychom vás pozvali na další seminář věnovaný problematice adenomů hypofýzy a jiných selárních lézí.

Cílem seminářů je především prodiskutovat komplikované pacienty se selárními lézemi, informovat o novinkách v dané oblasti, rozebrat histologické nálezy, zhodnotit výsledky léčby a diskutovat problémy či komplikace v léčbě. Zváni jsou samozřejmě lékaři všech spolupracujících odborností.

Seminář se bude konat v úterý 2. listopadu v 15.30 na 3. interní klinice VFN a 1. LF UK, v Charvátově sálu.

Hlavním cílem semináře je konzultace pacientů se selární problematikou a využití mezioborové spolupráce.

Pokud budete chtít diskutovat vaše pacienty/ky nebo máte dotazy vztahující se k problematice lézí selární oblasti, pak zašlete informace na email: jana.jezkova@vfn.cz.

Účast je možná i v distanční podobě přes MS Teams. Pokud se budete chtít zúčastnit distančně, zašlete, prosím, Vaše jméno a email na adresu: jana.jezkova@vfn.cz

V případě nejasností kontaktujte emailem MUDr. Janu Ježkovou.

Program:

  • Katetrizace petrózních splavů u dětí
  • Indikace katetrizace SPI
  • Informace o pacientech se selárními expanzemi operovanými v ÚVN v září a říjnu 2021
  • Konzultace pacientů

Trvání semináře je plánováno na 45-60 min.

Těšíme se na setkání.

Michal Kršek a David Netuka