Hypofyzární seminář

Seminář věnovaný problematice adenomů hypofýzy a jiných selárních lézí.
Datum konání akce
18. 1.


Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

rádi bychom vás pozvali na další seminář věnovaný problematice adenomů hypofýzy a jiných selárních lézí.

Cílem seminářů je především prodiskutovat komplikované pacienty se selárními lézemi, informovat o novinkách v dané oblasti, rozebrat histologické nálezy, zhodnotit výsledky léčby a diskutovat problémy či komplikace v léčbě. Zváni jsou samozřejmě lékaři všech spolupracujících odborností.

Seminář se bude konat v úterý 18. ledna v 15.30 na 3. interní klinice VFN a 1. LF UK, v Charvátově sálu. 

Hlavním cílem semináře je konzultace pacientů se selární problematikou a využití mezioborové spolupráce.

Pokud budete chtít diskutovat vaše pacienty/ky nebo máte dotazy vztahující se k problematice lézí selární oblasti, pak zašlete informace na email: jana.jezkova@vfn.cz.

Účast je možná i v distanční podobě přes MS Teams. Pokud se budete chtít zúčastnit distančně, zašlete, prosím, Vaše jméno a email na adresu: tomas.brutvan@vfn.cz

V případě nejasností kontaktujte emailem MUDr. Janu Ježkovou.  

Program:

  • MUDr. Martin Májovský - Likvorea
  • Konzultace pacientů

Trvání semináře je plánováno na 45-60 min.

Těšíme se na setkání.
Michal Kršek a David Netuka