45. Endokrinologické dni

Pořádá Slovenská endokrinologická spoločnosť SLS a Česká endokrinologická společnost ČLS JEP.
Datum konání akce
20. 10.
-
22. 10.
45. Endokrinologické dni

Hlavní témata kongresu:

  • štítna žľaza
  • hypotalamus a hypofýza
  • nadobličky
  • gonády
  • guidelines jednotlivých endokrinopatií
  • endokrinopatie a COVID-19
  • menežment DM pre endokrinológ

Registrace:

online na www.endo2022.sk (registrácia aktívnej účasti do 15. 7. 2022) nebo na mieste

20. 10. 2022 – štvrtok 10:00 – 18:00 hod.
21. 10. 2022 – piatok 08:00 – 18:00 hod.
22. 10. 2022 – sobota 08:00 – 11:00 hod.

Registrační poplatek:

členovia SES, ČES nečlenovia SES, ČES študenti, dôchodcovia, zdravotné sestry
70,- EUR 100,- EUR 10,- EUR

Způsob platby:

Registračný poplatok prosíme uhradiť na účet SLS vo VÚB, a.s.:

Číslo účtu: 4532012/0200 Variabilný symbol: 221085009
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012 BIC: SUBASKBX

Platbu je možné uskutočniť bankovým prevodom alebo v hotovosti pri registrácii. V prípade platby iným subjektom (firma, nemocnica), je potrebné uviesť meno osoby/osôb, za ktorú/é bola platba uskutočnená. Potvrdenie o zaplatení kongresového poplatku predložte pri registrácii. Kongresový poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe kongresu a kongresové materiály. Uhradený kongresový poplatok je nenávratný. Prosíme firmy, ktoré hradia kongresový poplatok pre účastníkov kongresu, aby zaslali menný zoznam, prípadne objednávku, na základe ktorej bude vystavená faktúra najneskôr do 1. 6. 2022

Více informací v přiloženém dokumentu ke stažení níže...

Soubory ke stažení

velikost 460 KB