Poruchy rodové identity u dětí a dospívajících

Seminář pořádaný Sexuologickou společností ČLS JEP
Datum konání akce
13. 10.
Poruchy rodové identity u dětí a dospívajících

Sexuologická společnost ČLS JEP vás zve na seminář

Poruchy rodové identity u dětí a dospívajících

který se koná pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR dne 13.10.2022 od 12,00 hod do 17,00 hod v budově Ministerstva zdravotnictví, Palackého nám. 375/4, Praha 2, 1. patro, místnost 281

Program:

12,00 – 14,00 hod

  • Rodová identita a její poruchy (P. Weiss)
  • Klinická práce s dětmi a dospívajícími s poruchou rodové identity (H. Fifková)
  • Na hranici psychologické diagnostiky a psychoterapie (T. Kufa)

14,15 – 15,45 hod

  • Péče o děti a dospívající s rodovou neshodou z pohledu pediatra (D. Neumann)
  • Vzájemná spolupráce endokrinologa a sexuologa v péči o děti a dospívající s poruchou rodové identity (M. Šnajderová)
  • Kontroverze u poruch rodové identity z pohledu dětského endokrinologa (J. Zapletalová)

16,00 – 17,00 hod

  • Beseda s dětmi s poruchou rodové identity a jejich rodiči

Občerstvení zajištěno

Seminář je určen odborníkům z řad pediatrů, dětských psychiatrů, dětských endokrinologů, dětských psychologů a sexuologů a je hodnocen 5 kredity.

Pro registraci uhraďte prosím účastnický poplatek ve výši 300 Kč na účet č. 500617613/0300, variabilní symbol 2522103, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. Počet účastníků je omezen.

Případné dotazy pro organizátory posílejte na hana@fifkova.cz nebo petr.weiss@vfn.cz.

Těšíme se na shledanou.
Za organizátory: MUDr. Hana Fifková