Problematika adenomů hypofýzy a jiných selárních lézí

Rádi bychom vás pozvali na další seminář věnovaný problematice adenomů hypofýzy a jiných selárních lézí.
Datum konání akce
20. 9.
Problematika adenomů hypofýzy a jiných selárních lézí

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

rádi bychom vás pozvali na další seminář věnovaný problematice adenomů hypofýzy a jiných selárních lézí.

Cílem seminářů je především prodiskutovat komplikované pacienty se selárními lézemi, informovat o novinkách v dané oblasti, rozebrat histologické nálezy, zhodnotit výsledky léčby a diskutovat problémy či komplikace v léčbě. Zváni jsou samozřejmě lékaři všech spolupracujících odborností.

Seminář se bude konat v úterý 20. září v 15.30 na 3. interní klinice VFN a 1. LF UK, v knihovně.


Hlavním cílem semináře je konzultace pacientů se selární problematikou a využití mezioborové spolupráce..

Pokud budete chtít diskutovat vaše pacienty/ky nebo máte dotazy vztahující se k problematice lézí selární oblasti, pak zašlete informace na email: tomas.brutvan@vfn.cz.

Účast je možná i v distanční podobě přes MS Teams

Pokud se budete chtít zúčastnit distančně, zašlete, prosím, Vaše jméno a email na adresu: tomas.brutvan@vfn.cz

Všem, kteří se k účasti v distanční podobě hlásili v minulosti, bude pozvánka na MS Teams setkání s linkem k připojení poslána automaticky.

Program:

  • Konzultace nálezů pacientů

Trvání semináře je plánováno na 45-60 min.

Těšíme se na setkání.

Michal Kršek a David Netuka