46. ENDOKRINOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí

Pořádá Česká endokrinologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Slovenskou endokrinologickou společností SLS.
Datum konání akce
12. 10.
-
14. 10.
46. ENDOKRINOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí

ORGANIZACE KONGRESU

PŘEDSEDA ČES ČLS JEP A PREZIDENT KONGRESU

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA

PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONGRESU

Předseda
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.

Členové

doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.
MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D.
doc. MUDr. Filip Gabalec, PhD.
prof. MUDr. Václav Hána, CSc.
doc. MUDr. Jana Ježková, PhD.
doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.
MUDr. Mikuláš Kosák, PhD.
MUDr. Michal Krčma, PhD.
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.
MUDr. Richard Steskal
doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc.
prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.
prim. MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
prof. MUDr. Petr Vlček, CSc., MHA
prof. MUDr. Tomáš Zelinka, PhD.

Nelékařští zdravotničtí pracovníci

Pavla Svatošová - pavla.svatosova@fnhk.cz

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT KONGRESU

GALÉN-SYMPOSION s.r.o.
Břežanská 10, 100 00 Praha 10
tel.: 222 518 535
www.gsymposion.cz

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI (registrace)

on-line: www.gsymposion.cz
Potvrzení přihlášky obdržíte pouze prostřednictvím e-mailu.

  registrace včasná
(do 30. 6. 2023 vč. úhrady)
registrace pozdější
a na místě
členové výboru ČES, SES, vyzvaní řečníci a mladí lékaři, kterým byl udělen grant bez poplatku bez poplatku
lékař, nelékař - člen ČES a SES 2 200 Kč 3 500 Kč
lékař, nelékař - nečlen ČES a SES 2 500 Kč 4 000 Kč
NLZP - sekce sester 400 Kč 500 Kč
studenti LF 400 Kč 500 Kč 
jednodenní účast lékař,
nelékař
700 Kč 1 000 Kč

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Registrační poplatek zahrnuje:

  • účast na odborném programu kongresu
  • kongresové materiály
  • přístup na výstavu farmaceutických společností
  • občerstvení o přestávkách a oběd
Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.

Soubory ke stažení