Pacient s onemocněním hypofýzy v ordinaci ambulantního endokrinologa

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář, který pořádá společnost Pfizer, spol. s r.o. ve spolupráci s III. interní klinikou 1. LF UK a VFN v Praze
Datum konání akce
4. 11.
Pacient s onemocněním hypofýzy v ordinaci ambulantního endokrinologa

Registrace

Registrace je pro účastníky zdarma.
Zaregistrujte svou účast na akci nejpozději do 
31. října 2023.

Odborný garant akce:

  • prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.,
  • 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Sobota 4. 11. 2023, od 09:00
Hotel NH Prague City, Mozartova 261/1, 150 00 Praha 5

ODBORNÝ PROGRAM

9.00 – 9.15 Úvod
  prof. MUDr. Michal Kršek. CSc., doc. MUDr. Jana Ježková, Ph.D. (3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha)
9.15 – 10.00 Možnosti asistované reprodukce u hypogonadotropního hypogonadismu – co by měl znát endokrinolog
  MUDr. Veronika Mokrá (Gennet, Praha)
10.00 – 10.30 Selární problematika – odpovědi na otázky
  prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., prof. MUDr. Václav Hána, CSc.,
doc. MUDr. Jana Ježková, Ph.D. (3. interní klinika 1. LF UK a VFN)
MUDr. Mikuláš Kosák, Ph.D. (Interní klinika 1. LF UK a ÚNV)
   
10.30 – 11.00 Přestávka
   
11.00 - 11.30 Diagnóza adenom hypofýzy a ty druhé 
  prof. MUDr Manuela Vaněčková, Ph.D. (MR pracoviště, RDG klinika 1. LF UK a VFN)
11.30 – 12.15 Zajímavé kazuistiky
  MUDr. Václav Hána, Ph.D., MUDr. Adéla Krausová,
MUDr. Kristýna Žabková (3 interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha)
MUDr. Mikuláš Kosák, PhD. (Interní klinika 1. LF UK a ÚVN)
   
12.15 – 13.15 Oběd
   
13.15 – 14.45 Využití radioterapie v léčbě hypofyzárních adenomů Leksellův gama nůž
  doc. MUDr. Roman Liščák. CSc. (Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce)

Cyberknife
MUDr. Michaela May, Ph.D. (Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN)

Protonová radioterapie
MUDr. Štěpán Vinakurau (Proton Therapy Center Praha)
13.45 – 15.00 Diskuze, závěr
   

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Účastník po absolvování akce získá 6 kreditů.

Těšíme se na Vaši účast

Za Rare Disease Team
Ing. Ilona Kučerová
Specialist Endocrinology