X. HRADECKÝ POSTGRADUÁLNÍ KURZ V ENDOKRINOLOGII

Pořádá Česká endokrinologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se subkatedrou endokrinologie katedry interních oborů LF UK a 4.interní hematologickou klinikou LF UK a FN v Hradci Králové.
Datum konání akce
23. 5.
-
25. 5.
X. HRADECKÝ POSTGRADUÁLNÍ KURZ V ENDOKRINOLOGII
Informace o postgraduálním kurzu naleznete v přiloženém dokumentu.

Možnosti přihlášení

Potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte pouze prostřednictvím e-mailu.

Soubory ke stažení